GROŹBA

GROŹBA

Ależ bo ja mam i ludzi,

Każę oknem cię wyrzucić,

A tam dobry kawał z góry.

Aleksander hr.Fredro

 

Opis

Stosowanie groźby jako manipulacja jak sama nazwa wskazuje jest bardzo „groźne”. Należy pamiętać, że samo „zagrożenie” groźbą jest często silniejsze niż jej spełnienie.

Gróźb może być nieskończona ilość począwszy od czysto fizycznych:

Przykład

- Dawno pan chyba po mordzie nie dostał, cos mi się zdaje!”

 Psychicznych:

- Już ty bydlaku o mnie nie zapomnisz!

A nawet tanecznych:

 -  Już ja tam z wami zatańcuję!

Sytuacje w życiu bywają różne i zmuszeni jesteśmy na dokonywanie ustępstw na które nie mamy ochoty, niemniej dobrze jest pamiętać o tym, iż uleganie groźbie na dłuższą metę prowadzi do dalszego pogorszenia naszej sytuacji. Ugięcie się przed groźbą zwykle w celu osiągnięcia „świętego spokoju” sprowadza na nas ich eskalacje i utwierdza manipulatora w słuszności wybranej metody.

Pozostaje zawsze pytanie o realności wykonywalności groźby.

 

Obrona

Niewątpliwe łatwo jest napisać, aby nie ugiąć się przed groźba, ale wymaga to:

¨      Odwagi, która trzeba ćwiczyć w praktyce („przez dzielność stawać się dzielnym”)

¨      Dobrze mieć w sobie gotowości na przyjęcie konsekwencji

¨      Mieć umiejętności asertywnego wypowiedzenia własnego zdania.

¨      Poczucie własnej wartości bardzo pomaga w takich sytuacjach.

¨      Jak też jasny system wartości i świadomość zasad.