PRZYJĘCIE PRZESŁANEK

PRZYJĘCIE PRZESŁANEK

Opis

Kupujemy pogląd na świat lub określone sprawy, który proponuje nam Wielki Manipulator, (w czym nie ma właściwie nic złego, bo każdy ma prawo do swojego spojrzenia na to, co się dzieje na tym padole łez). Niestety, z przyjętego oglądu rzeczywistości, (czyli z przyjęcia założeń – przesłanek), mogą wyniknąć wnioski zwykle korzystne dla Wielkiego Manipulatora. Bo skoro na świecie jest tak a nie inaczej, więc trzeba zaakceptować wnioski, jakie z tego płyną…

 

Przykład

Wyobraźmy sobie taki dialog

-          Panie Kowalski, czasy są ciężkie, nieprawdaż

-          Tak, panie kierowniku

-          Sensem naszego życia jest utrzymanie naszej firmy na topie!

-          Jak najbardziej panie dyrektorze

-          Może to wymagać od nas wyrzeczeń. Zgodzi się pan ze mną

-          Zgodzę się panie dyrektorze.

-          Poświęcać powinien się każdy, dobrze mówię Kowalski

-          Święta racja

-          Cieszę się bardzo, że zgadza się Pan z moimi refleksjami i dlatego w ramach pańskiego uposażenia będzie pan musiał dodatkowo zostawać dwie godziny po pracy.

 

Zatem manipulacja polega to na tym, iż Wielki Manipulator „oferuje” jakieś swoje osądy dotyczącej danej sprawy abyś przyjąwszy jego pogląd postąpił zgodnie z jego sugestią.

 

Wróćmy do naszego szczęśliwego małżeństwa

Przykład domowy:

-          Dla odpowiedzialnego mężczyzny dom jest najważniejszy, prawda?

-          Tak

-          W dzisiejszych czasach mąż musi zawsze pomagać żonie, zgodzisz się z tym?

-          Naturalnie.

-          Przed świętami wszyscy sprzątają w domu.

-          To wie każdy.

-          Tak, więc skoro tak uważasz to zrób dzisiaj generalne porządki. Zacznij proszę od trzepania dywanów.

 

Oczywiście nie mamy nic przeciwko sprzątaniu przed świętami.

Sami to robimy.

 

Obrona

¨      Badajcie, jakie widzenie problemu, ( na jakich założeniach oparte) proponuje nam nasz rozmówca i sprawdzajcie jego zasadność. Nie jest to proste, ponieważ przesłanki mogą być na pierwszy rzut oka niewidoczne.

¨      Obrona przed tą manipulacja – naszym zdaniem - należy do najtrudniejszych, ponieważ wymaga dużo czujności, biegłości i treningu a często i wiedzy ogólnej i szczegółowej.

¨      Dokonywanie w czasie rozmowy takich analiz jest trudne zwłaszcza, że owe osądy mogą być dobrze ukryte i mieć pozór prawd ostatecznych i powszechnie przyjętych (patrz: społeczny dowód słuszności)

Bądźcie czujni przy wyciąganiu wniosków, ponieważ rozumowanie pod względem logicznym może być jak najbardziej słuszne, ale jeśli przesłanki, na których jest zbudowane będą nieprawdziwe i wynik będzie fałszem